På en klubaften midt i februar 2009 havde vi besøg af 2 DSF instruktører. Vi bandt sammen med Tommy Norin Andersen denne aften en 'varmelim' flue, som vi her har forsøgt gengivet en vejledning til.

Varmlim fluen

1. læg et fundament af en sort , grå eller brun bindetråd
2. bind en brun polyvinge ned på krogen ca. 1,5mm bag øjet
3. vind bindetråden horisontalt omkring roden af polyvingen nogle gange
4. bind en brun hackle fjer af god kvalitet ind med et enkelt tørn over fjerskaftet oven på krogen (vend den blanke side op ad)
5. Fæst hackle helt med nogle tørn, hvor bindetråden føres over hacklet bag vingen og under hacklet foran vingen, således at hacklet fæstes til vingens horisontale rod
6. Der dubbes med flyrite #6 eller tilsvarende farve, lidt lysere end vingen. Det snoes ret stramt om tråden og der dannes en slank krop
7. hacklet vindes rund om og ned ad vingeroden i 3-4 tørn. Fibrene må gerne være ret lange og det bindes ind med en whip finish under hacklet og klippes af
8. Polyvingen klemmes hårdt ned, så det vender bagud
9. Vingen fastholdes i denne position ved at smelte en lille flig af varmelimen i den blå del af en flamme. Overføres med dubbingnålen til vingeroden, hvor efter en fugtig finger klemmer hårdt nedad til limen er størknet (pas på ikke at brænde fingeren). Vingen rettes ud med dubbingnålen og klippes til i længden