Fiskebiologi og adfærd

– fra april til juli.

Lystfiskernes fangster af havørred topper i forårsmånederne. I det følgende kan du læse om, hvorfor ørrederne er relativt lette at fange i den periode, og om hvorfor der fanges så mange store ørreder. Du kan også få en ide om, hvilke byttedyr ørrederne foretrækker, når vinterens smalhals afløses af forårsmånedernes overflødighedshorn.

Læs mere: Havørredens fødebiologi

Når vi skal narre en havørred til at hugge på vores agn, er det vigtigt at kende til ørredens måde at reagere på. Selvom vi kender dens normale reaktionsmønster, betyder det ikke, at vi altid kan forudsige, hvad den gør i en given situation. Men kender man de instinkter hos ørreden, som tænder huggeadfærden, kan man ikke så ofte få selv de træge fisk til at gå efter - og endog tage vores agn.

Læs mere: Havørredens huginstinkter

Copyright © 2019. All Rights Reserved.