Fiskebiologi og adfærd

- om sommeren

Sol, sommer og badevandstemperaturer på over de 20 grader forbindes af de fleste ikke med kystfiskeri efter havørred. Sandt er det, at havørredfiskeriet i den periode mest finder sted i åerne - men der er nu ingen grund til at stoppe jagten efter ørrederne på kysten. De er der, de æder - og de æder meget - men de kan være svære at finde. I det følgende kan du læse om, hvor og hvornår ørrederne kan fanges i sommerhalvåret. Du kan også få en forklaring på, hvorfor ørrederne på den årstid tilsyneladende kun kan fanges i meget korte - men intensive - perioder.

Læs mere: Havørredens levesteder II

- i foråret

Havørredfiskeriet topper i forårsmånederne. Alligevel kan det være svært at forudsige, hvor på kysten de skal findes i denne periode. Nogle gange fanges de i de inderste dele af fjordområderne - andre gange på åben kyst. I det følgende kan du læse om de faktorer, der har afgørende indflydelse på ørredernes valg af levesteder i forårsmånederne. Du får også en mulig forklaring på, hvorfor de fleste typer af agn fanger godt i denne periode.

Læs mere: Havørredens levesteder