Fiskeridirektoratet har ved "Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem" fredet laksen hele året. Denne fredning omfatter ÅSF's fiskevande i Skjern Å og Fjederholt Å. Der fiskes derfor på en kvote, som administreres af Skjern Å Sammenslutningen.

Der fiskes i 2015 efter regler som beskrevet i seneste bekendtgørelse der kan læses hos Rets information. Se også hos Skjern å sammenslutningen.

Det er vigtigt, at du orienterer dig om reglerne før fiskeriet påbegyndes!

Fiskeriet i Skjern Å og Fjederholt Å starter d. 16. april og slutter 15. oktober!

Det er den enkelte lystfisker, som er ansvarlig for at fiskeriet foregår efter reglerne!

Se blot her en fin premiere-laks fra vores vand i Skjern å i 2012: 2012 premiere laks

 

Bemærk: SÅS har indført et laksetegn, som skal købes (100 kr) uanset at du fisker på ÅSF's eget fiskevand i Skjern Å, men ikke i Fjederholt Å.

Bemærk også: De øvre stykker af Skjern Å, Omme Å og Vorgod Å tilgodeses som sidste år med en zonefordeling af laksekvoten. Når 90% af de to laksekvoter er opbrugt, må der kun hjemtages laks opstrøms Tarp Bro i Skjern Å, opstrøms Jernbanebroen i Vorgod Å og opstrøms Vester Ringvej i Omme Å.

Dette drejer sig om vores vand, forhåbentlig til glæde for vores medlemmer!